04 Ekim 2016

Arşiv U-ÜU.S.S.R ALA C.E.1.12 ETATS EN QUETE EN D’IDENTITE OBSERVATIORE DES ETATS PAST SOVIETIQUES, Ellipses 1997, A4, 208 s. (1996)
UÇEBNİK RUSSKOGO YAZIKA, Moskova 1905, A4, 684 s. (7746)
UÇENİE ZAPİSKİ, No.250, Moskova 1967, A4, 244 s. (6772)
UÇENİE ZAPİSKI, tom XIX, Mahaçkale 1968, A4, 380 s. (6763)
UFA VİLAYET ZİMİSTVASINDA 1915 YIL İYUL 20-27’NDE MÜSLÜMAN MEKTEBLERİNE DERSLİKLER SAYLAV ÜÇÜN YASALGAN GİNAŞ MECLİSİNİN KARARLARI VE ONDA OKULGAN DAKLADLAR, (Arap harfli Tatarca) Ufa 1916, A4, 215 s. (4311)
UIGURISCHES WÖRTERBUCH, Klaus Röhrborn, Wiesbaden 1977, B4, 372 s. (4621)
UIRMENO – KIPÇATS’K, RUKOPİSİ V UKRAYNİ VİRMANY ROSİY KATALOG, Aleksandr Garkaveds, Kiev 1993, A4, 328 s. (4800)
UKAZATEL K’KART YUJNAGO KRIMA, Petersburg 1836, A4, 76 s. (4842)
UKRAİNS’KE POSOL’STVO V TUREÇÇİNİ, L.Kobilyonskiy, Prag 1925, B4, 20 s. (4097)
UKRAİNSKİY NATSİONAL’NIY KOMİTET U KONSTANTİNOPOL, İstanbul 1921, A4, 23 s. (3294)
UKRAYNTSI TRAPEZUND, Lev Bikovskiy, Londra 1963, A4, 24 s. (3738)
UKUDU’Z-ZEVAHİR Fİ’S-SARF, Alaaddin Ali bin Muhammed el Kuşci, Matbaatü Darü’l-kütübi’l-Mısriyye, Kahire 1421/2001, Arapça, B4, 576 s. (5764)
ULEMAUNA Fİ HİDMETİ’D-DİN VE’L-İLM, Abdülkerim Müderris, 1983, B4, 670 s. (6659)
ULSSES, James Joyce, Londra 1960, A4, 945 s. (1683)
ULU ARİF ÇELEBİ’NİN RUBAİLERİ, Feridun Nafiz Uzluk, İst 1949, B4, 128 s. (4609)
ULUĞ BEY VE ZAMANI, W.W.Barthold, İst 1930, B4, 168 s. (5124)
ULUĞ MUHAMMED HAN’IN YARLIĞI, Akdes Nimet Kurat, İst 1973, B4, 36 s. (5721)
ULUM-I İKTİSADİYE VE İCTİMAİYE MECMUASI, Mehmed Cavid, Ahmed Şuayb, Rıza Tevfik, (1324 1326), 6 Cilt, 3900 s. (1130)
ULUSLARASI HUKUK AÇISINDAN AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞUNUN YAPTIĞI ANLAŞMALAR, Hüseyin PAZARCl, 296 s. (264)
ULUSLARASI MITHAT PAŞA SEMİNERİ, BİLDİRİLER VE TARTIŞMALAR, Ankara 1986, 390 s. (7114)
UMDETİ’T-TEVARIKH, Kırımî Abdülgaffar, İst. 1343, 207 s. (448)
UMMAN NİNENİN MEKTUPLARI, Mehmet Yılmaz, Denizli 1964, A4, 88 s. (3402)
UMRAN, (Osm. mecmua), sayı 1-24, A3, 288 s. (4426)
UMUMİ HUKUK TARİHİ, Sadri Maksudi Arsal, İst. 1944, 558 s. (205)
UMUMİ İDARE HUKUKU, Adolf Merkl, Ankara 1942, B4, 576 s. (7261)
UMUMİ MENFAATLERE HADİM YARDIMSEVERLER CEMİYETİ GENEL MERKEZ VE ŞUBELERİNE MAHSUS İDERİ VE MUHASEBE TALİMATNAMESİ, A4, 13 s. (4182)
UMUMİ NAFİA VE ZİRAAT MECMUASI, (Onbeş Günde Bir Neşrolunur), İstanbul 1302-1324, sayı 1-233, 6 cilt, B4, toplam 6500 s. (2574)
UMUMİ PEDAGOJİ, İsmail Hakkı, İst 1930, A4, 180 s. (5167)
UMUMİ RUSYA MÜSLÜMANLARININ 3. RESMİ NESVELERİ, Kazan 1906 , 200 s. (582)
UNDER THE TURK IN CONSTANTINOPLE, A RECORD OF SIR JOHN FINCH EMBASSY 1674 – 1681, G.F.Abbot, Londra 1920, A4, 450 s. (2121)
UNDER-UNDERDEVELOPMENT, Majeed R. Jafar, Helsinki 1976, B4, 153 s. (6901)
UNDERLYING REALITY OF LANGUAGE AND ITS PHILOSOPHICAL IMPORT, Jerold J.Katz, New York 1971, A4, 202 s. (5924)
UNDERSTANDING THE POLITICAL WORLD, James N. Danziger, New York 2005, B4, 550 s. (5944)
UNE MONNAIE ORIENTALE PEU CONNUE SIGNALEE EN VALACHIE VERS 1600, Octavian İliescu, Bükreş 1960, B4, 8 s. (4117)
UNE PAGE TRAGIQUE DE HISTOIRE RELICIEUS DU LEVANT LE BIENHEUREUX GOMINAS DE CONSTANTINOPLE PRETRG ARMENIEN ET MARYR (1656 1707), 1929, 272 s. (604)
UNIVERSITIES AND EMPIRE, MONEY AND POLITICS IN THE SOCIAL SCIENCES DURING THE COLD WAR, Christopher Simpson, New York 1998, A4, 313 s. (2132)
UNLIKELY TRIANGLE, J. Dekel-Chen, 2003, B4, 28 s. (5379)
UNTERGANG DES ABONDLANDES, O.Spengler, Münih 1959, A4, 384 s. (2718)
UNTERSUCHUNGEN ZU HERAKLIT, Olof Gigon, Leipzig 1935, A4, 160 s. (6246)
UNTERSUCHUNGEN ZUR TURKISCHEN SPRACHE DER GEGENWART, Karl Steverwald, Berlin 1963, I. cilt 168 s.; II. cilt 240 s.; III. cilt 248 s.(6443)
UNUTULMAYAN HATIRALARIM (Türkistan ve Çin Yollarında), Kemal İlkül, İst. 1955, 236 s. (1462)
URAL TÜRK-TATAR MÜSLÜMANLARININ MEDENİYET CEMİYETİ İDARESİ MESCİT VE MEKTEP NİZAMNAMESİ, (Osm. Japonca ), K.Eydel, 1941, 20 s. (1406)
URFA BÖLGESI TARİHİ, F.Işıltan, 1966, 176 s. (1450)
URFA SAVAŞINDAN YAPRAKLAR, Kerim FIRAT, Gaziantep 1940, 100 s. (315)
URFALI MATEOS VEKAYİNAMESİ (952-1136) VE PAPAZ GRİGOR’UN ZEYLİ (1136-1162), çev. Hırant D.Andreasyan, Ankara 1987, B4, 450 s. (3648)
URSPRUNG DER GRIECHISCHEN PHILOSOPHIE, Olof Gigon, Basel 1945, A4, 48 s. (6247)
USS-İ ZAFER,Mehmed Esad Sahaflar Şeyhizade, İst. Matbaa-i Amire 1243, (1828) 268 s.; 2.baskı, İstanbu1 Süleyman Efendi Matbaası, 1293(1876), 266 s. (5)
USUL EL-DİN, Fahruddin El-Razi, tahkik Taha Abdurrau Sad, Beyrut 1984, 160 s. (1930)
USUL Fİ’T-TEFSÎR, Mumammed bin Sâlih el-Asîmeyr, H. 1423 S. Arabistan, A4, 72 s. (Arapça) (4586)
USUL-İ CEDİD, Kilisli Hocazade, İst. 1290, l36 s. (1323)
USUL-İ CEDİDE KARŞI Halil Ebulhanif, Kazan 1911, 42 s. (581)
USUL-I FIKIH DERSLERİ, Mehmed Seyyid, İst. 1338 (1922), A4, 324 s. (2105)
USUL-I FIKIH DERSLERİ, Seyyid Bey, İst 1328, A4, 290 s. (5245)
USUL-I FIKIH DERSLERİ. AIi Haydar Büyük, 560 s. (932)
USUL-I FIKIH, Mehmed Seyyid, (Osm), 1333 (1917), A4, 330 s. (2104)
USUL-I HAVASS, Muhammed Rıza, A4, İst. 1324, 112 s. (2196)
USUL-İ İNSANİYET, M.İbrahim, İst. 1327, A4, 34 s. (2608)
USUL-İ KİTABET, Seyyid Mehmed Siret, Mahmud Bey Matbaası İstanbul, (Osmanlıca), A4, 127 s. (6060)
USUL-I MUHAKEMAT-I CEZAİYE TATBİKATI, Celal Bey, İst 1310, A4, 324 s. (6028)
USUL-I SAVTİYE ÜZERİNE (YENİ ELİFBA), Ahmed Cevad, İst 1928, A4, 66 s. (5141)
USULÜ’L-FIKH EL MÜSEMMA İCABETÜ’S-SAİL ŞERHÜ BUĞYETÜ’L-AMİL, Beyrut 1406/1986, Arapça, 446 s. (6210)
USULÜ’L-FİKRİYYE Lİ’L-MENÜHİCİ’S-SELEFİYYE İNDE ŞEYHÜLİSLAM İBN TEYMİYYE, Halid Abdurrahman el-Akk, 1. baskı, Arapça, B4, Beyrut 1415/1995, 374 s. (5493)
USULÜ’L-HADİS, Mahmud Esad Seydişehri, İst 1316, (Osm.), A4, 120 s. (6935)
UŞAKİZADE ZEYL-İ ŞAKAİK, Hans Joachim Kissling, Wiesbaden 1965, 786 s. (60)
UŞŞAKU’L-HUR, Abdullah Azzam, Peşaver 1411/1990, Arapça, A4, 46 s. (6015)
UTARİD, sayı 1-20, B4 (2232)
UTILIZATION OF WATER AND WATER POWER IN TURKEY, Y.Sueo, Osaka, Japonya 1985, A4, 234 s. (2860)
UYGARLIK VE BARIŞ, Albert Schweitzer, İst 1965, A4, 166 s. (7549)
UYGULAMALI ÖRNEKLERLE TÜRKÇEDE FİİLER, Mazhar Kükey, Ankara 1972, B4, 176 s. (5736)
UYGUR DİLİNİN İZAHLIK LUGATI, (Arap Harfleriyle Uygurca), Urumci 1999, B4, 1471 s. (4368)
UYGURLARDA TABABET, Süheyl Ünver, İst 1936, A4, 109 s. (6182)
UYGURSKAYA VERSİYA BİOGRAFİİ SYUANTSZANA, L.Y.Tuguşeva, Akademiya Nauk SSSR, Moskova 1991, A4, 592 s. (2654)
UZBEK – ENGLISH DICTIONARY, Natalie Waterson, Londra 1980, A4, 212 s. (4710)
UZBEK LITERARY POLITICS, E.Alworth, Londra 1964, A4, 356 s. (2356)
UZUN GÜNLERDE RUZE (ORUÇ), Musa Carullah Bigiyef, Kazan 1912 (1308)
UZUN YOLCULUK (İSTİKLAL HARBİNDE MARAŞ), Adil Bağdatlıoğlu, Ülkü Basımevi, İst. 1942, B4, 122 s. (3367)
ÜBER DIE HEILUNG DER KRANKHEITEN DER SEEL UNIS DES KÖRPERS, Abu Sacid İbn Bahtisu, Beyrut 1977, B4, 244 s. (6587)
ÜBER DIE KULTURGESCHICHTUCHE STELLUNG DES KAUKASUS, Rudolf Virchow, Berlin 1895, A3, 72 s. (6698)
ÜBER GEGENSTANDSTHEORIE SELBSTDARSTELLUNG, Alexius Meinong, Almanya 1920, 174 s. (5022)
ÜBER GEGENSTANDSTHEORIE SELBSTDARSTELLUNG, Alexius Meinong, Hamburg 1988, A4, 166 s. (5005)
ÜBER MÖGLICHKEIT UND WASRSCHEINLICHKEIT, A.Meinang, Leipzig 1915, B4, 776 s. (5071)
ÜÇ AYLIK SEYAHAT, Abdurrahman bin Atâullah el-Kazâni el-Kursavî, Orenburg 1905, A4, 32 s. (Arap Harfleriyle Tatarca) (4597)
ÜÇ ÇİÇEK, ŞİİR ÖZEL KİTABI, Kültür, Sanat, Edebiyat Kitabı, Ocak 1984, A4, 216 s.
Haziran Temmuz Ağustos 1983, A4, 232 s. (7265)
ÜÇ TEHAFÜT BAKIMINDAN FELSEFE VE DİN MÜNASEBETİ, Mubahat Türker, Ank. 1956, 440 s. (224)
ÜÇBUÇUK PARMAK, , Cingöz Recai, Server Bedii, Osm., İst. 1927, 20 s. (3319)
ÜÇÜNCÜ MİLLİ EĞİTİM ŞURASI, 2-10 Aralık 1946, 364 s. (206)
ÜLKEMİZİ 12 EYLÜL’E GETİREN SEBEPLER VE TÜRKİYE ÜZERİNE OYUNLAR, SEMİNER, İSTANBUL 14-15 EYLÜL 1984, Tebliğler, Tahliller ve Sonuç Bildirisi, Aydınlar Ocağı, İst 1984, B4, 352 s. (7178)
ÜLKÜ, HALKEVLERİ DERGİSİ, Direktör; M.Fuad Köprülü, cilt VIII – IX, sayı 44 – 61, 1936 – 1938, 1624 s. (5698)
ÜMİT YAŞAR 25. SANAT YILI JÜBİLESİ, 18 ocak 1967, B4, 36 s. (7749)
ÜMMÜL MÜMİNİN, İst 1956, A4, 64 s. (7068)
ÜNYE MERKEZ NAHİYESİNDE SİYASAL BAKIMDAN ETÜDLER, Ordu 1937, A4, 22 s. (4158)
ÜSKÜB TARİHİ VE CİVARI, Salih Asım, Üsküb 1932, A4, 40 s. (3559)
ÜSKÜDAR TARİHİ, İ.H.Konyalı, İst 1977, B4, (2 cilt 930 sayfa) (4781)
ÜSKÜDAR TEKKELERİ, B4, 120 s. (4931)
ÜSS-İ İNKİLAB-KISM-I SANİ-CÜLUS-I HÜMAYUNDAN BİR SENEYE KADAR, Ahmed Mithat, İst. 1295, A4, 419 s. (2963)
ÜTEMİŞ HACİ, ÇİNGİZNAME, Rusca-Çağatayca, Alma Ata 1992, A4, 298 s. (3688)
ÜYGE TABA, Mehmet Ayaz İshaki, Berlin 1938, A4, 88 s. (5040)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder