03 Ekim 2016

Arşiv BBABAM TEVFİK İLERİ, Cahide Aksoy, Ankara 1977, A4, 456 s. (4474)
BABIALİ DAHİLİYE NEZARETİ İDARE-İ UMUMİYE-İ DAHİLİYE MÜDÜRİYETİ İSTANBUL VİLAYETİ, A4, 166 s. (4288)
BABUR NAME IN ENGLISH (MEMOIRS OF BABUR), (2 cilt), A.S.Baveridge, Londra 1922, 936 s. (316)
BABUR, S.Lane-Poole, Delhi 1990, A4, 208 s. (3461)
BABÜRNAME, Babür Şah, Tokyo 1995, A3, 680 s. (2509)
BABYLONIEN UND ASSYRIEN, Bruno Meissner, Heidelberg 1920, A4, 548 s. (4675)
BACKGROUND OF MODERN POETRY, J.Isaccs, New York 1958, A4, 128 s. (6310)
BADİK HİLMİ, HİLE İÇİNDE HİLE, R.Cahid, İst. 1928, A4, 16 s. (3685)
BADİK HİLMİ, KIZIL HORTLAKLAR, R.Cahid, İst. 1928, A4, 16 s. (3687)
BADİK HİLMİ, YAKALANIYOR, R.Cahid, İst. 1928, A4, 16 s. (3686)
BAĞCILAR BİRLİĞİ NİZAMNAMESİ, Manisa Alaaddin Mat., A4, 6 s. (2928)
BAĞDAT SALNAMESİ, 1301, A4, 312 s. (2627)
BAĞDAT SALNAMESİ, 1312, A4, 292 s. (2626)
BAĞDAT VİLAYETİ SALNAMESİ, H.1299, A4, 200 s. (3870)
BAĞDAT VİLAYETİ SALNAMESİ, H.1300, A4, 288 s. (3871)
BAĞDAT VİLAYETİ SALNAMESİ, H.1325 (1907), A4, 352 s. (3481)
BAĞDAT VİLAYETİ SALNAMESİ, İst. 1309, A4, 350 s. (2605)
BAHAEDDİN NAKŞİBENDİ (BÜYÜK MUTASAVVIF) HAYATI – MENKIBELERİ – SÖZLERİ, Mustafa Ertuğrul, Ankara 1955, A4, 48 s.(6440)
BAHAR VE KELEBEKLER, ÖMER SEYFETTİN, (Osm.), A4, 168 s.(6425)
BAHARİSTAN, Cami, Ankara 1945, A4, 204 s. (3489)
BAHARİYYAT-I DER ZİKR-İ MESAHİB-İ ŞÜHEDA-YI KERBELA-YI PÜR-BELA, Hacı Reşid Ağa, Kerkük 1960, (Osmanlıca yazma halinde), 326 s. (7153)
BAHÇE, Edebî, Fennî, İlmî Risale, Selanik 1324-1326, 72 sayı, A3, 16×74 s. (2391)
BAHÇESARAYSKİYE ARABSKİYE İ TURETSKİYE NADGİSİ, A.A.Barzenko, Odesa 1850, A3, 44 s. (4139)
BAHÇİSARAYKİY HANSKİY DVORETS İ ARHİTEKTOR VEL. KN. İJANA III SRYAZİN ALEVİZ NOVIY, Simferopol 1928, B4, 20 s. (4092)
BAHRÜ’L-KELAM Fİ AKAİD-İ EHLİ’L-İSLAM, Meymun İbn Muhammed en-Nesefi, Matbaatü Maşriku’l-İrfan, Konya 1329-1327, (Arapça), 64 s. (7167)
BAKİ’NİN EŞ’AR-I MÜNTEHABERİ, Şemseddin Sami, 112 s. (537)
BALIKESİR VE CİVARINDA TÜRKMENLER, Kamil Su, İst. 1938, 204 s. (7)
BALIKESİRLİ ABDULAZİZ MECDİ DİVANI, Osman Ergin, 1946, 160 s. (1296)
BALIKESİRLİ MECDİ TOLUN, Osman Ergin, 1942, 344 s. (1297)
BALKAN BİRLİĞİ NİZAMNAMESİ. Ankara 1931, A4, 4 s. (4168)
BALKAN ECONOMIC HISTORY (1550-1950, John R.Lampe, A4, 748 s. (4403)
BALKAN HARBİ VE ŞARK ORDUSU MÜŞAHEDATI, İst. 1332, A4, 105 s. (4289)
BALKAN HARBİ VE ŞARK ORDUSUNUN HEZİMETİ, 1.NİZAMİYE KOLORDUSU HATIRATI, Dersaadet 1332, A4, 108 s. (5152)
BALKAN HARBİNDE BÜYÜK KARARGAH-I UMUMİ, Miralay Pertev, İst. 1927, B4, 128 s. (3598)
BALKAN HARBİNDE MAKİNELİ TÜFEKLER, Mehmed Arif, (Osmanlıca), A4, 64 s. (5204)
BALKAN HARBİNDE NEDEN MÜNHEZİM OLDUK, Tüccarzade İbrahim Hilmi, İst 1329, A4, 97 s. (5468)
BALKAN HARBİNDE SIRP ORDUSU, Yüzbaşı Selanikli Bahri, İst 1329, A4, 77 s. (7823)
BALKAN HARBİNDEN SONRA BAHR-İ SEFİD MESELESİ, ASYA-YI OSMANİYİ TEHDİD EDEN TEHLİKELER, Şarl Velay, terc.Fuad Münir, İst 1331, A4, 131 s. (5471)
BALKAN HARBİNE AİT HATIRATIM, Birinci Ferik Zeki, Dersaadet, Matbaa-i Askeriyye 1337, (Osmanlıca), A4, 112 s. (7251)
BALKAN MUHABERATI TESAVİRİ, Panorama, 1328, A4, 164 s. (7765)
BALKAN STUDIES (A Biannual Publication Of The Institute For Balkan Studies), Thessaloniki 1990, A3, 16 s. (4136)
BALKANLAR’DAN ANADOLU’YA YÖNELİK GÖÇLER (1878 – 1890), Faruk Kocacık, İst. 1980, A4, 56 s. (4055)
BALKANS OU MOYEN AGE: LA BULGARIE DES BOGOMILS OU TURKS, D.Anyudov, Londra 1978, 282 s. (350)
BALKANS SINCE 1453, L.S. Stavrianos, New York 1961, 1000 s. (21)
BALTACI MEHMED PAŞA’NIN 1711 PRUT SEFERİ İLE İLGİLİ EMİRLERİ, M.Münir Aktepe, İÜ EF Tarih Dergisi’den ayrıbasım, 1970, A4, 24 s. (5836)
BALTACI’NIN PRUT SEFERİ, İsmail Hami Danişmend, İst. 1955, A4, 20 s. (4200)
BALTIC, THE BLACK SEA AND THE CRIMEA, Charles Henry Scott, Londra 1855, A4, 359 s. (4060)
BAMMATE COLLECTION (HAIDAR-NECMEDDİN BAMMATE), İst 1990, A3, 248 s. (6809)
BANDS OF THE EASTERN CALIPHATE, G. Le Strange, Cambridge 1905, 556 s. (125)
BANK STRATEGIC MANAGEMENT AND MARKETING, D.Shannon, New York 1986, A4, 256 s. (2827)
BANKA SOYGUNU, , Cingöz Recai, Server Bedii, (Osm.), İst. 1927, 20 s. (3318)
BARİKA (Osmanlıca), Yavuz Sultan Selim’in Eş’arıyla Tercümeleri, Şeyh Vasfi, 1398 (1891), A4, 74 s. (7707)
BASHKIR MANUAL, Nicholas Poppe, Hollanda 1962, A4, 164 s. (5274)
BASIC CONCEPTS, M.Heidegger, Frankfurt 1981, A4, 132 s. (3502)
BASIC PROBLEMS OF PHENOMENOLOGY, Martin Heidegger, Indiana 1982, A4, 416 s. (5184)
BASIC QUESTIONS OF PHILOSOPHY, M.Heidegger, Frankfurt 1992, A4, 212 s. (3501)
BASIC WORKS OF ARISTOTLE, R.McKeon. 1520 s. (1252)
BASIN TARİHİMİZİN KARA VE AK GÜNLERİ, ATATÜRK’ÜN HÜRRİYET FİKRİ VE KENDİ KALEMİYLE BAŞ MAKALELERİ, Niyazi Ahmet Banoğlu, İst 1960, A4, 114 s.(6514)
BASIN TARİHİNE DAİR BİLGİLER VE HATIRALAR, Münir Süleyman Çapanoğlu, 1962, 248 s. (830)
BASINÇLI DÖKÜM, H.H.Doehler, Ankara 1974, A3, 532 s. (7569)
BASİRET GAZETESİ,1-340 sayı. (562)
BASRA SALNAMESİ, 1318, A4, 296 s. (2621)
BASRA ŞEHRİ HAKKINDA TOPOGRAFYA TIBBI, Doktor Şemsettin Bin Arif, 1309, 48 s. (679)
BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVİ TASNİF TALİMATNAMESİ, Ankara 1992, A3, 180 s. (3078)
BAŞIMIZA GELENLER, YAKIN BİR MAZİNİN HATIRALARI, MONDROS’TAN MUDANYA’YA 1918 – 1922, İst 1939, A4, 312 s. (6323)
BAŞKURT HALK YIRLARI, Rauf Murtazin, A3, 1964(6549)
BAŞLANGICINDAN BUGÜNE KADAR ÖZGÜRLÜK DÜŞÜNCESİ, Orhan Hançerlioğlu, İst 1977, A4, 288 s. (4885)
BAŞPINAR, Gaziantep Halkevi Mecmuası, 1939-48, 1-96. sayılar, A4, 1048 s. (3655)
BATIDA TOLERANS FİKRİNİN GELİŞMESİ, Hüseyin Batuhan, 1959 İst. (138)
BATİNİLERİN VE KARMATİLERİN İÇYÜZÜ, M.Hammadi, Ank. 1948, A4, 152 s. (3615)
BATININ DOĞU POLİTİKASININ AHLAKEN İFLASI, Ahmed Rıza, 1923, B4, 256 s. (7601)
BAUDELAIRE VE KÖTÜLÜK ÇİÇEKLERİ, Suut Kemeal Yetkin, İst 1967, 144 s.(6535)
BAUKUNST DER ARMENIER UND EUROPA, Joseph Strzygowski, 1913, ı.cilt, A3, 368 s. (6231)
BAYBURTLU ZİHNİ, F.Z.Fahri, 130 s. (1295)
BAYEZİD II.NİN AİLESİ, Ç.Uluçay, İst. 1959, B4, 30 s. (2793)
BAYRAM HEDİYESİ, BEDAYİ-İ ASAR-İ OSMANİYE, Ressam Hüsni, İst. 1335, A4, 112 s. (2194) (2533)
BAZI GERÇEKLER (SAVUNMALAR), Alpaslan Türkeş – Rıfat Baykal – Muzaffer Özdağ, İst 1964, A4, 72 s. (6349)
BEBEK FACİASI, Polisiye Roman, Orhan Çakıroğlu, İst. 1944, A4, 32 s. (3680)
BEDAYİÜ’L-İNŞA, Mustafa Reşid, İst. 1302, A4, 292 s. (3855)
BEDİU’T-TAHBİR ŞERH-İ TERCÜMETÜ’Z-ZAMİR, Muhammed Bedreddin er-Rafi el Halveti, 1312, A4, 116 s. (7581)
BEDİÜLBEYAN, Mehmet Rıfat, İst 1293, B4, 225 s. (7086)
BEDİÜZZAMAN KÜRDİ’NİN İLAN-I HÜRRİYETİN ÜÇÜNCÜ GÜNÜDE İRTİCALEN VE SONRA SELANİK’DE MEYDAN-I HÜRRİYET’TE TEKRAR ETTİĞİ NUTKUN SURETİDİR, BEDİÜZZAMAN SAİD-İ KÜRDİ (NURSİ), Dersaadet İkbal-i Millet Mat. 1326, A4, 32 s. (3028)
BEDRETÜ’L-ENVAR, Şeyh Muhammed İbnü’l-Hac el Kebir, Matbaatü’l-Mahmudiye, 1316, A4, 176 s. (6346)
BEGININGS OF MODERNIZATION IN THE MIDDLE EAST THE NINETEENTH CENTURY, W.R.Polk, R.C. Chambers, l968 458 s. (123)
BEGOMILISME EN BULGARIE, D.Anyudov, 1972, 128 s. (352)
BEHCETÜ’L-MARZİYYE Fİ ŞERHİ’L-ELFİYYE, Celaleddin es-Suyuti, Arapça, Tahran 1297, A3, 261 s. (3273)
BEHCETÜ’L-MARZİYYE Fİ-ŞERHİ’L-ELFİYYE, Celaleddin Es-Suyuti, Tahran 1297, A3, 264 s. (3820)
BEHCETÜ’L-MARZİYYE, Celaleddin es-Suyuti, Arapça, Kum-İran 1420; 1.cilt A4, 286 s.; 2.cilt B4, 322 s. (6000)
BEHCETÜ’L-VÜSUL Bİ ŞERHİ’L-LÜMA Lİ-İLMİ’L-USUL Lİ-EBİ İSHAK EŞ-ŞİRAZİ, Muhammed Alsam Arar el-Hüseyni, 1.baskı, Arapça, B4, Dımaşk 1994, 404 s. (5484)
BEHÇETÜL-ESRAR, MENAKIB-İ ABDÜLKADİR CEYLANİ, S.A.Nurbahş, Ank. 1962, 158 s. (314)
BEHET HÖSNETDİN, Gabdelber Riznanov, Kazan 1996, A4, 288 s. (4038)
BEHIND TURKISH LATTICES, Hester Donaldson Jenkins, Londra 1911, A4, 210 s. (1731)
BEING AND TIME, M.Heideger, I962, 592 s. (1491)
BEITRAGE ZUR GESCHICHTE DES BERGBAUS IM OSMANICHEN REICH, R.Anhegger, İst. 1943, A4, 507 s. (4062)
BEITRAGE ZUR PHILOSOPHIE, M.Heidegger, Almanya 1989, A4, 536 s. (2580)
BEKTASCHI ORDEN IN ANATOLIEN, S.Faroqhi, Viyana 1981, 206 s. (97)
BEKTASHI ORDER OF DERVISHES. J.K.Birge, 1937, 298 s. (1008)
BEKTAŞİ EDEBİYATINDA TOKATLI GEDAYİ, Muhtar Yahya Dağlı, İst 1943, A4, 148 s. (7003)
BEKTAŞİ NEFESLERİ, Derviş Ruhullah, İst. 1340, A4, 88 s. (2198)
BEKTAŞİ ŞAİRLERİ, Saadettin Nüzhet Ergun, B4, 568 s. (5946)
BEKTAŞİLİK TARİHİ, K.Samancıgil, İst. 1945, 320 s. (353)
BEKTAŞİLİK TETKİKLERİ, F.W.Hasluck, 144 s. (391)
BEKTAŞİLİK VE BEKTAŞİLER, Şeyh Basa M.Süreyya, Dersaadet 1330-1332, A4, 34 s. (2200)
BEKTAŞİLİK VE EDEBİYATI, Besim Atalay, İst. 1340 (1924), 124 s. (2852)
BELAGAT-İ OSMANİYE, 112 s. (1093)
BELAGAT-I OSMANİYE, Ahmed Cevdet Paşa, İst 1987, A4, 220 s. (5289)
BELAGAT-I OSMANİYE, Ahmed Cevdet, İst 1310, A4, 192 s. (5149)
BELAJA KNİGA, Grozni-Alma Ata 1991, A4, 240 s. (6752)
BELIEF IN GOD, A STUDY IN THE EPISTEMOLOGY OF RELIGION, G.I.Mavrodos, New York 1970 , A4, 132 s. (4707)
BELİYYAT-I MÜDHİKE, Ahmed Mithad, İst.1298, 43 s. (1886)
BELL’S INTRODUCTION TO THE QURAN, W.Montgomery Watt, Edinburg 1977. (510)
BELLETEN, cilt 24 (sayı 93-96), B4, 224 s.; cilt 55 (sayı 212-214, B4, 908 s. (3574)
BELOVED PHYSICIAN, E.M.Dodo, America 1931, A4, 116 s. (2051)
BEN BİR IŞIK ARIYORUM, A.Battal Taymas, İst 1962, B4, 218 s. (4620)
BENG-İ BÜDE, Fuzuli, 1985, 40 s. (1292)
BENTHAM’S THEORY OF FICTIONS, c. K. Ogden, Londra 1932, A4, 304 s. (7787)
BERAİMU’L-İMAN, Ebu Hamid el Buhari, A4, 96 s. (5550)
BEREKAT, İmam Rabbani Elf-i Sani Şeyh Ahmed Faruki’nin “Kuddusi Sırrıhu” Hayatı, İst 1967, A3, 210 s. (7660)
BERGAMA TARİHİNDE ASKLEPİON, Osman Bayatlı, İzmir 1947, B4, 110 s. (2714)
BERGAMA’DA ŞİFALI OTLAR VE LOKMAN HEKİM, O.Bayatlı, İzmir 1940, A4, 114 s. (2290)
BERGSON, HAYATI FELSEFESİ İLK ESERİ, Z.Somar, İst. 1939, A4, 242 s. (2833)
BERİKA, ŞERH-I TARİKAT-I MUHAMMEDİYE, 1-4, A3, 1500 s. (7043)
BERLİTS-İ FARİSİ, Gulam Hüseyin İsmailzade, Birinci Kısım, Tefeyyüz Kitaphanesi, Osmanlıca Farsça, A4, 164 s. (7145)
BESCHREIBUNG DER KEISEN DES REINHOLD LUBENAU, W.Sahm, Könisberg 1930; I.cilt, B4, 340 s.; II.cilt, B4, 352 s. (1990)
BEŞİKTAŞLI GEDAİ, Sadettin Nüzhet, İst 1933, A4, 132 s. (6987)
BEŞİNCİ MİLLİ EĞİTİM ŞURASI, 5-14 Şubat 1953, Maarif Vekaleti Yayın Müdürlüğü, 1954, B4, 765 s. (2774)
BEŞİR, Kerkük 1958-1959, sayı 1-26, A3, 16×26 s. (2413)
BETWEEN OLD AND NEW THE OTTOMAN EMPIRE UNDER SULTAN SELIM III 1783-l807, S.Shaw, 652 s. (1135)
BETWEEN PAST AND FUTURE, Hannah Arendt, New York 1954, A4, 310 s. (1975)
BETWEEN PAST AND FUTURE, Hannah Arent, New York 1960, A4, 348 s. (3921)
BETWEEN SUBVERSION AND SUBMISSION: THE INTEGRATION OF THE CRIMEAN KHANATE INTO THE RUSSIAN EMPIRE, 1783-1853, Kell Ann O’Neill, Massachussettes 2006, A4, 498 s. (7061)
BEY’ VE ŞİRA, Hamza Efendi, 72 s. (1941)
BEYANU’L-VEHM VE’L-İHAMU’L-VAKİ AYNİ Fİ KİTABİ’L-AHKAM, (Arapça), Hafız İbnü’l-Kattan el Faşi, 1.cilt, Riyad 1418/1997, B4, 516 s. (5591)
BEYANÜ’L-HAK, 1-7 cilt, 187 sayı, (1324-1328), 3240 s. (865)
BEYANÜ’L-MUHTASAR ŞERHÜ MUHTASAR-I İBNÜ’L-HACİB, Şemsüddin el Isfahani, 1.cüz, Cidde 1406/1986, B4, 784 s. (5587)
BEYANÜ’L-VEHM VE’L-İHAM… KİTABÜ’L-AHKAM, 3.cilt, B4, 624 s. (5776)
BEYANÜ’L-VEHM VE’L-İHAMU’L-VAKİ’İN Fİ KİTABİ’L-AHKAM, İbnül Kattani’l-Fasi, Arapça, 3.cilt, Riyad 1418/1997, B4, 624 s. (5752)
BEYANÜ’L-VEHM VE’L-İHAMU’LVAKIİN Fİ KİTABÜ’L-AHKAM, 4.cilt, Arapça, B4, 684 s. (5771)
BEYANÜ’L-VEHM VE’L-İHAMU’LVAKIİN Fİ KİTABÜ’L-AHKAM, 5.cilt, Arapça, B4, 840 s. (5770)
BEYANÜ’L-VEHM VE’L-İHAMÜ’L-VAKİİN Fİ KİTABİ’L-AHKAM, İbnü’l-Kattani’l-Fasi, Arapça, 1.baskı, 6.cilt, Riyad 1418/1997, B4, 586 s. (6002)
BEYNELMİLEL YAHUDİ, Henry Ford, İst. 1943, A4, 120 s. (2113)
BEYOND THE SUBLIME PORTE, B.Miller, New Haven 1931, 320 s. (1438)
BEYRUT (VİLAYET GAZETESİ), 1153-1214 (3 Kanun-ı evvel 23 Şubat 1328), Türkçe-Arapça, ikişer nüsha, A3 (3264)
BEYRUT VİLAYETİ, 1.cenub kısmı, 2.şimal kısmı, Refik Temimi, Mehmed Behcet, 1333-1335, Beyrut 1106, B4, 1106 s. (3860)
BEYTIGUAN SEFENKİYİ PSELEGLU, Nalşık 1992, A4, 224 s. (6753)
BEYYİNAT-I AHMEDİYE (1.Kitap), İsmail Hakkı Manastırlı, İst 1329, B4, 288 s. (6275)
BEZGİN KADINLAR, Pierre Loti, İst. 1947, A4, 237 s. (4061)
BIANCHI ET BELIN (Wakkler) Bibliographie Ottoman (1856-l876), 304 s. (1035)
BIBLICAL RESERARCHES AND TRAVELS IN RUSSlA, E.Henderson, Londra 1826, 556 s. (1587)
BIBLIOGRAFY OF OTTOMAN H1STORY, S.J.Shaw, 96 s. (231)
BIBLIOGRAPHIE ARMENIENNE, Ermenice, 1883, XXXII+734 s. (3356)
BIBLIOTECA DE AUTORES ESPANOLES, Adolfo de Castro, Madrid 1953, A3, 638 s. (5088)
BIBLIOTTHEQUE DES IDEES HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE RUSSE, B.Zenkovsky, Paris 1958 (2587)
BİBLİYOGRAFİYA KABARDİNO-BALKARİY, KARAÇEYOVO ÇERKESİİ İ ADİGEY, R.U.Tuganov, Nalçik 1967, A4, 670 s. (3160)
BİBLİYOGRAİYA PO SREDNEY AZİİ, N.Y.Vitkind, Kiril, Moskova 1929, A4, 156 s. (3146)
BİÇARE ROBER FORTUNA DU BUVAGUBE, müt. İbrahim Nuri, İst. 1311, B4. (3258)
BİDAYETÜ’L-HİKME, Allame Seyyid Muhammed Hüseyin Tabatabai, B4, 250 s. (5912)
BİGA AYAKLANMASI VE ANZAVUR OLAYLARI, Uluğ Iğdemir, Ankara 1989, A4, 124 s. (4497)
BILDLEXIKON ZUR TOPOGRAPHIE ISTANBULS, W.M.Wiener, Tubingen 1977, 544 s. (1577)
BİLGİ YURDU IŞIĞI, s.1-17 (2240)
BİLGİN KIZ, Hektor Malu, müt. Ahmed Mithad, İst. 1305, B4, 175 s. (2389)
BİLİM VE DİN, Bertrand Russel, İst 1972, A4, 240 s. (5964)
BİLİNMESİ ELZEM HAKİKATLER, Aksekili Ahmed Hamdi. İst 1332, A4, 16 s. (4998)
BİNA-YI İSLAM, Kasımpaşa’da Yahya Kethuda Dergahı Şeyhi Manisalı Kadızade el-Şeyh  Abdurrahman Samiel-Halveti el-Kadiri el-Nakşi,  İst 1340,
MİYARÜ’L-EVLİYA, Halveti, Uşşaki, Nakşi, Bahai ve Kadiri hulefasından Kasımpaşa’da Yahya Kethuda Dergahı Şeyhi Manisalı Kadızade Abdurrahman Sami, İst 1321,
HALLÜ’L-EŞKAL Fİ MEBAHİSİ’L-CÜZ’İ’L-İHTİYARİ, Antakya Ulemasından Paçacızade el-Hac Mehmed Rüşdü, İst 1320
A4, toplam 228 s. (6628)
BİNBİR GECE MASALLARI, RESİMLİ AY NEŞRİYATI, nr.20-41, 22 kitap, İst. 1927, A4, 1404 s. (2967)
BİNBİR HADİS TERCEMESİ VE TEFSİRİ, Selami Münir Yurdatap, İst. 1943, A4, 64 s. (4071)
BİNBİR HADİS, Mehmed Arif, Kahire Ceride Mat. 1325, B4, 466 s. (3003)
BİO-BİBLİOGRAFSKİ UKAZATEL 1739-1813, Sofroniy Vrançasnski, Sofya 1989, A4, 128 s. (4043)
BİOGRAFİKİZİ ANAMNİEİS TOU ARKHİEPPİSKOPOU ATİNON HRİSSANTOU TOU APO TRAPEZOUNTOS 1881 – 1949, Atina 1970, B4, 392 s. (6098)
BIOMECHANICS MOTION, FLOW STRESS AND GROWTH, New York 1990, A4, 184 s. (2026)
BİR AKTRİSTİN AKİBETİ (PİNKERTONUN KIZI), Çev. Avanzade M. Süleyman, Osm., 34 s. (3336)
BİR ALMANI BİŞKE BÜLEYİK, Fazıl Veliyev, Kazan 1992, A4, 144 s. (4045)
BİR AVUÇ KAHRAMAN, Hamza Osman Erkan, İst 1946, A4, 32 s. (6704)
BİR DOKTORUN RÜYASI, Jül Vern, İst. 1307, A4, 16 s. (3117)
BİR EDİRNE SEYAHATİ, Nahid Sırrı, Ank. 1941, 62 s. (2)
BİR ELÇİNİN TARİHÇE-Yİ SEFARETİ (1207-1208), Hayrettin Nedim, 122 s. (778)
BİR ERMENİ GENCİN HATIRA DEFTERİ, Ömer Seyfettin, İst 1972, A4, 92 s. (4918)
BİR GARPLI GÖZÜ İLE MÜSLÜMANLIK, Laura Veccia Vaglieri, İst 1946, A4, 80 s. (5693)
BİR GENÇ KIZ BEKTAŞİLER ARASINDA, Peyami Safa (Server Bedii), 1927, 44 s. (918)
BİR HARAŞD ACİDE RUSSİQUE, P.Herigout, İst. 1931, 132 s. (465)
BİR HİTABE KUDRET-İ MİLLİYEMİZ, Mustafa Necati, 18 s. (588) (708)
BİR KAHRAMANIN HAYATI – DAĞISTANLI MUHAMMED FAZIL PAŞA, Hadduç Fazıl Dağıstanlı, İst 1969, A4, 230 s. (4890)
BİR MEKTEBLİNİN HATIRATI, KARANLIKLAR KRALI, Peyami Safa, İst. Keteon Mat. 1329, A4, 20 s. (2979)
BİR MUHARRİR-İ OSMANİYENİN NEŞATI, Ahmet Mithat, 1311, (1394)
BİR ROMAN GİBİ, Nusret Kaygusuz, 272 s. (1037)
BİR TÜRK VATANA DÖNDÜ, Nejat Muallimoğlu, İst 1973, B4, 744 s. (5714)
BİR ZAVALLI TATAR GENCİNİN FERYADI, 20. ASIRDA TATAR MİLLET-İ MAZLUMESİ, Şahab Nezihi, Dersaadet 1328, A4, 28 s. (5046)
BİRGİVİ VASİYETNAMESİ, Osmanlıca yazma, B4, 596 s. (5816)
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA TÜRKİYE’DE BULUNAN ALMAN GENERALLLERİNİN RAPORLARI, A.N.Kurat, Ankara 1966, B4, 94 s. (2768)
BİRİNCİ TÜRK TARİH KONGRESİ, Ankara 1932, B4, 650 s. (2592)
BİRİNCİ TÜRKOLOJİ KURULTAYI, Ali Rahim, Kazan 1926, 100 s. (574)
BIRTH OF THE CLINIC (AN ARCHAEOLOGY OF MEDICAL PERCEPTION), M.Foucault, 240 s. (93)
BIRTH OF WESTERN ECONOMY, Robert Latouche, Londra 1961, A4, 342 s. (5880)
BİZANS İMPARATORLUĞU TARİHİ, A.A.Vasiliev, Ankara 1943, B4, 550 s. (3518)
BİZANS TARİHİ, Lucas, İst. l966, 356 s. (729)
BİZİM KIRAAT, Muallim Ahmed Halid, İst 1927-1928, A4, 56 s. (5247)
BLACK ATHENA THE AFROASIATIC ROOTS OF CLASSICAL CIVILIZATION, M.Bernal, Londra 1987, 600 s. (1583)
BLACK ATHENA, THE AFROASIATIC ROOTS OF CLASSICAL CIVILIZATION, M.Bernal, A4, New Jersey 1982. (2213)
BLACKWELL COMPANION TO LAW AND SOCIETY, Austin Sarat, Oxford 2004, B4, 702 s. (5938)
BLACKWOOD’S EDINBURGH MAGAZINE, Londra 1854, A4, 144 s. (4880)
BLUE AND BROWN BOOKS, Ludwig Wittgenstein, Londra 1960, A4, 200 s. (6297)
BOFGOR, Sadık Hidayet, 1315, Tahran 1315, A4, 88 s. (4995)
BOGOMILS, D.Obolonsky, Cambridge 1948, 334 s. (393)
BOĞAZİÇİ KONUŞUYOR VE KANLlCA TARİHÇESİ, A.C.Vada, 176 s. (1289)
BOLŞOYA İGNNA NA KAVKAZE İSTORNİYA İ SOVNEMENNOSTI, Vladimir Detoev, Moskova 2001, A4, 440 s. (4799)
BONDAGE AND TRAVEL OF JOHANN SCHILBERGER, B.Teflek, 298 s. (794)
BOOK OF GOVERMENT OR RULES FOR RULES FOR KINGS, (The siyasatnama), Nizamülmülk, New Haven 1960, 270 s. (299)
BOOK OF MINERALS, Dorothy Wyckoff, Oxford 1967, B4, 312 s. (6316)
BOOK OF STRANGERS, I.Dallas, New York l972, 160 s. (1605)
BOOK OF THE KNOWLEDGE, A Spanish Francisican Marcos Simenez de la Espada, Londra 1912, A4, 168 s. (6856)
BOR’BA ÇARSKOY ROSSİİ İ TURTSİİ ZA OBLADANİYE KRİMSKİMN HANSTVOM, A.E. Maçanov, Kırım 1929 (3739)
BOR’BA GORTSEV ZA NEZAVİSİMOST POD RUKOVODSTVOM ŞAMİLYA, Daggiz 1939, A4, 131 s. (4042)
BORBA MOSKOVSKOGO GOSUDARSTVA S TATARAMİ V PERVOPOLOVİNE XVII.VEKA, A.A.Novoselskiy, Noskova 1948, B4, 448 s. (4213)
BORBA ZA SOVETİ V DAGESTANE (1917-1920 GODI), B.O.Kaşkayev, Moskova 1963, 288 s. (3296)
BORÇALI TOPONİMLERİ (Azerbaycan Türkçesi) M.Çobanlı, M.Çobanlı, Bakü 1993, A4, 64 s. (2657)
BORÇALI TOPONİMLERİ, Medet Çobanlı, Azeri Türkçesi, Bakü 1993, A4, 64 s. (3825)
BORN IN BLOOD, THE LOST SECRETS OF FREEMASONARY, John Robinson, New York 1989, A4, 3945 s. (2036)
BOSHPOROS ADVENTURE 1871-1924, M.M.Patrick, California 1934, 288 s. (1436)
BOŞ HANE (ŞERLOK HOLMES’İN AVDETİ) Canon Doyle, İst. 1328, A4, 131 s. (3125)
BOUNDS OF SENSE, P.F.Strawson, Londra 1966, A4, 300 s. (6917)
BOZTEPE, Trabzon Lisesi Gençlik Dergisi, Sahib ve Neşriyat Müdürü Faik Dranaz, 15 Şubat 1946 – 1 Mart 1951, 1-10. sayılar (7302)
BRIEF HISTORY OF THE CYPRUS QUESTION, C.Spyidakiis, Kıbrıs 1950, A4, 22 s. (6811)
BRIEF HISTORY OF THE INDIAN PEOPLES, Sir William Wilson Hunter, Londra 1907, A4. (3437)
BRIEFE 1925-1975, Martin Heidegger, Frankfurt 1998, A4, 436 s. (5659)
BRIEFE UBER BUFTONDE UND BEGENBEN IN DER TURKEI 1835-1839, (Gotik), Moltke 1841, 420 s. (1409)
BRITAIN AND MUSLIM INDIA, K.K.Aziz, Londra 1963, A4, 390 s. (3445)
BRITAIN AND THE PERSIAN GULF (1894-1914), Briton Cooper Busch, Los Angeles 1967, A4, 440 s. (6369)
BRITAIN AND TURKEY, Edward Cook, Londra 1914, A4, 34 s. (7318)
BRITAIN, FRANCE AND THE ARAB MIDDLE EAST 1914-1920, Jukka Nevakivi, Londra 1969, A4, 298 s. (2005)
BRITAIN, INDIA AND THE ARABS 1914-1921, Briton C. Busch, Berkeley 1971, A4, 534 s. (5873)
BRITAIN’S IN THE MIDDLE EAST, 1914 – 1956, Elizabeth Monroe, Londra 1963, A4, 256 s. (5910)
BRITISH ADMINISTRATION, H.G.Keene, New Delhi 1985, A4, 164 s. (3464)
BRITISH CONQUEST AND DOMINION OF INDIA, Sir Penderel Moon, Londra 1989, A4, 1248 s. (3421)
BRITISH EMPIRICAL PHILOSOPHERS, Ager and Winch, 1952, 560 s. (1226)
BRITISH IMPACT ON INDIA, Sir Percival Griffits, USA 1965, A4, 524 s. (3426)
BRITISH IN INDIA, A.D.Innes, Londra 1985, A4, 420 s. (3414)
BRITISH INDIA 1772-1947, M.Edwardes, Londra 1967, A4, 408 s. (3420)
BRITISH INDIA, A STUDY IN IMPERIALISM, New Delhi 1988, A4, 380 s. (3466)
BRITISH INDIA, R.W.Frazer, New York 1918, A4, 426 s. (3442)
BRITISH INTERESTS IN PALESTINE (1800-1901), A.L.Tıbawi, Oxfort University Press 1961, Londra, A4, 294 s. (1743)
BRITISH PARAMOUNTCY AND INDIAN RENAISSANCE, R.C.Macumdar, Bombay 1988, A4, 1254 s. (3419)
BRITISH PARAMOUNTCY AND INDIAN RENAISSANCE, R.C.Macumdar, Bombay 1991, A4, 708 s. (3425)
BRITISH POLICY AND THE TURKISH REFORM MOVEMENT, Frank Edgar Bailey, 1942, 320s. (115)
BRITISH RAJ IN INDIA, S.M.Burke, Delhi 1995, A4, 718 s. (3511)
BRITISH ROUTES TO INDIA, Halford Lancester Hoskins, Londra 1966, A4, 512 s. (3436)
BRITISH VIEW OF THE UKRANINIAN QUESTION, A.J.Toynbee, Londra 1916, A4, 16 s. (3291)
BROOSA ASIA MINOR LETTERS, A.Schneider, Chambersburg 1846, 270 s. (1522) (1598)
BUDGET OF OTTOMAN EGYPT 1005-1006/1596-1597, Stanford J.Shaw, Paris 1968, A4, 244 s. (4028)
BUGÜNKÜ AZERBEYCAN DAVASI, M.Nizamettin Tebrizli, İst 1946, A4, 80 s. (5272)
BUGÜNKÜ EDEBİYAT, Köprülüzade Mehmed Fuad, İst 1924, A4, 332 s. (5335)
BUGÜNÜN MEŞHUR HUFFAZ-I KİRAMI VE MEVLİTHANLARI, H.R.Şenses, İst. 1965, A4, 128 s. (3864)
BUHRAN-I İCTİMAİMİZ, Said Halim Paşa, İstanbul Ahmed İhsan ve Şürekası Matbaacılık Osmanlı Şirketi, 1331, A4, 35 s. (2996)
BULGAR HARABELERİ HEM BURUNEI BULGARIAL, Kazan1908, 44 s. (580)
BULGAR TARİHİNDEN SAYFALAR İSLAMLAŞTIRILMlŞ BULGARLAR VE ULUSAL YENİDEN UYANlŞ SÜRECİ, H.Hrislov, Sofya 1989, l56 s. (732)
BULGAR VAHŞETLERİ, Dr.Cemil, (Osm.) İst 1325, A4, 234 s. (4851)
BULGAR VAHŞETLERİ, İSLAMİYETİN ENZAR-I BASİRETİNE VE ALEM-İ İNSANİYET VE MEDENİYETİN NAZAR-I DİKKATİNE, İst 1328, A4, 96 s. (5466)
BULGARCA TÜRKÇE SÖZLÜK, 1961, A4, 1264 s. (7459)
BULGARIAN HORRORS AND THE QUESTION OF THE EAST, W.E. Gladstone, Londra 1876, A4, 64 s. (5865)
BULGARİSTAN’DA TÜRK BASINI, İsmail H.T.Okday, İst, B4, 226 s. (4783)
BULGARLARIN BALKANLARI İSTİLA PLANLARI, Halil Yaver, İst. 1938, A4, 116 s. (4167)
BULGARSKİTE OBŞİNİ PREZ VIZPAZHCLANETO, Hristo Hristov, Sofya 1973, B4, 250 s. (4204)
BULGARSKO VIZRADZHDANE, Nikolay Gençev, A4, 439 s. (4241)
BULLETIN DE l’AMICALE ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DE l’ALLIANCE ISRAELITE UNIVERSELLE,İst. 1912,160 s. (1566)
BULUŞMA NOKTALARI, Alber N. Arditti, 180 s. (1036)
BUNT’TI NA PAZVAN-OĞLU İ NEGOVOTO ZNAÇENİE ZA B’LGARSKOGO OSVEBODİTELNO DVİJENİE V’19 VIK, M.Teofilova, Sofya 1932, A4, 96 s. (4794)
BUREAUCRATIC REFORM IN THE OTTOMAN EMPIRE, Carter Findley, New Jersey 1980, A4, 490 s. (3592)
BURHAN-I GELENBEVİ, İsmail Gelenbeyvi, İst. 1310, B4, 104 s. (4379)
BURHANÜ’L-MÜEYYED, Gavs-i Azam Ebu’l-alameyn Seyyid Ahmed Er-Rıfai Hazretlerinin Tasavvuf, Tarikat, Ahlak Hakkında Dersleri, Kudsizade Kadri, İstanbul, A4, 200 s. (7536)
BURHANÜ’L-MUTTAKİM, TERCÜME-İ HADİS-İ ERBAİN, B4, 652 s. (6823)
BURSA GAZETESİ, 1308-1309, 400 s. (1136)
BURSA HAMAMLARI, Halkevi Neşriyatı, 1935, B4, 50 s. (1875)
BURSA’DA İPEKÇİLİK, Fahri Dalsar, İst. 1960, A4, 528 s. (3543)
BURUNUD BULGARLAR, A.Aziz, Kazan 1924, 30 s. (568)
BURY MY HEART AT WOUNDED KNEE, Dee Brolon, New York 1970, A4, 508 s. (1971)
BUSINESS OF MEDIA, David Croteau, Londra 2001, A4, 318 s. (4475)
BÜSTANÜ’L-AHBAR MUHTASAR-I NEYLÜ’L-EVTAR, Faysal bin Abdülaziz, Arapça, Kahire 1373-74, B4; cüz 1, 680 s.; cüz 2, 592 s. (5979)
BÜTÜN CEPHELERİYLE DİYARBAKIR, Şevket Beysanoğlu, İst 1963, B4, 296 s. (6071)
BÜTÜN YÖNLERİYLE FREUD VE FREUD DOKTRİNİ, Felicien Challeye, İst 1973, A4, 180 s. (7292)
BÜYÜK BİLGİ VE MÜZİK HAKKINDA NOTLAR, Dr.Mukaddere N.Özerdim, Ankara 1963, A4, 80 s. (3488)
BÜYÜK DUYGU, Onbeş Günlük Türk Risalesidir, Dündar Alp, İst., 1(2.3.1329); 26(18.1.1329), A3, 516 s. (3838)
BÜYÜK FELSEFE LÜGATİ, Mustafa Namık Çankı, İstanbul;
cilt I, 1954, B4, 800 s.
cilt II, 1955, B4, 792 s.
cilt III, 1958, B4, 544 s. (5157)
BÜYÜK HARBİN TARİHİ, ÇANAKKALE-GELİBOLU ASKERİ HAREKATI, C.F.Aspinal-Oglander, İst. 1940, A3, 1. cilt 442 s.; 2. cilt 483 s. (3586)
BÜYÜK HARPTE 3.ORDU’DA SIHHİ HİZMET, Tevfik Sağlam, İst. 1941, B4, 394 s. (3540)
BÜYÜK HARPTE ÇANAKKALE SEFERİ, Bursalı Mehmed Nihad, İst. 1926, A4, 42 s. (4283)
BÜYÜK HARPTE İRAN CEPHESİ, Mehmed Kenan, 2 cilt, Ank. 1928, A3, 638 s. (2428)
BÜYÜK İSKENDER, Ahmet Refik, 1931, 88 s. (312)
BÜYÜK MEVZULARDA UFAK FİKİRLER, Musa Carullah (Bigiyef), Sen Petresburg 1914, 112 s. (984)
BÜYÜK MUTASAVVIF MUHYİDDİN-İ ARABİ, M.Ertuğrul Kaan, İst. 1951, A4, 112 s. (3632)
BÜYÜK MÜCEDDİD İÇİN NE DEDİLER!, A3, 148 s. (5951)
BÜYÜK OSMANLI LUGATI, 1-4, İst 1958, B4, 1589 s. (7539)
BÜYÜK ROMANLAR, İst 1979, A4 (6619)
BÜYÜK SELÇUKLU İMPARATORLUĞU, SULTAN MELİKŞAH DEVRİNDE, İbrahim Kafesoğlu, İst 1953, B4, 272 s. (6563)
BÜYÜK ŞAİRLER VE ŞİİRLERİ – 50 ŞAİR, İst 1968, A4, 304 s. (6006)
BÜYÜK ŞARK MECMUASI, sayı 1-19, İstanbul 1931-1935 (2821)
BÜYÜK TÜRK DİLCİSİ, KAŞGARİ MAHMUT, M. Şakir Ülkütaşır, İst  1946, A4, 144 s. (7575)
BÜYÜK TÜRK FİLOZOF VE TIP ÜSTADI İBNİ SİNA, ŞAHSİYETİ VE ESERLERİ HAKKINDA TETKİKLER, İst. 1937, B4, 900 s. (2118)
BÜYÜK TÜRK HİNDİSTAN KAPILARINDA, Herbert Melzig, İst A4, 83 s. (5006)
BÜYÜK TÜRK HÜKÜMDARI SULTAN MEHMET HAN VE ADALET HAYATI, Ali Himmet Berki, İst. 1953, B4, 164 s. (3578)
BYULLETEN TSENTNALNAGO ARHIVNAGO UPNAVLENİYE KRIMSKOY ASSR, Kırım 1932, A4, 27 s. (4840)
BYZANTİNAİ MELETAİ (TOPOGRAFİKA KAİ İSTORİKAİ) META PLEYSTON EYKONON, A.G.Paspati, İst 1877, B4, 416 s. (5545)
BYZANTINE CHURCHES IN CONSTANTINOPLE, A.V.Milligen, Londra 1912, 528 s. (1575)
BYZANTINE CHURCHES IN CONSTANTINOPLE, Alexandr van Millingen, Londra 1912, B4, 428 s. (6362)
BYZANTINE CIVILISATION, S.Runciman, Londra 1933, A4, 320 s. (2136)
BYZANTINE CONSTANTINOPLE THE WALLS OF THE CITY AND ADJOINING HISTORICAL SITES, A.V.Millingen, Londra 1899, 376 s. (1570)
BYZANTISCHE METROLOGIE, Erich Schilbach, Münih 1970, A4, 308 s. (6063)
BYZANTIUM CONFRONTS THE WEST (1180-1204), Charles M. Brand, Harward University Press 1968, A4, 405 s. (1742)
BYZANTIUM IN THE SEVENTH CENTURY, J.F.Haldon, New York 1990, A4, 512 s. (3045)
BZANTINE WORLD, J.M.Hussey, New York I96l, 200 s. (1656)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder