03 Ekim 2016

Arşiv F


Arşiv F

F.S.MEHMET HAN HAZRETLERİNİN DEVRİNE AİT TARİHİ VESİKALAR, V.L.Mirmiroğlu, İst. 1945, B4, 110 s. (3639)
FAITH OF A HERETIC, Walter Kaufmann, New York 1963, A4, 440 s. (5803)
FAKİR SÖZLERİ, H. Şuşud,1958, 32 s. (146)
FARABI AND HIS SCHOOL, I.R.Netton, 1992, 160 s. (1257)
FARABİ Fİ EL IRAK, Abdülhamid el-Alucî, Irak 1975, B4, (Arapça), 16 s. (2249)
FARABİ Fİ EL MERACİ EL ARABİYYE (Arapca) Hüseyin Ali Mahfuz, cilt I, Bağdat 1975, 432 s. (1956)
FARABI, AVİCENNA AND AVERROES, H.A.Davidson, New York 1992, 373 s. (969)
FARABİ, Hilmi Ziya Ülken – Kıvameddin Burslau, İstanbul Kanaat Kitabevi, A4, 232 s. (6183)
FARABİ, Naci Maruf, Irak 1975, (Arapça), B4, 26 s. (2252)
FARİSİ (FARSÇA GRAMER), 1350, 216 s. (1593)
FARİSİ VE DÜSTUR, SAL-İ EVVEL, Şirket-i Çap ve Neşr-i İran, 1344, Farsça, B4, 256 s. (6192)
FARMASONLAR, MAKSAT VE MESLEKLERİ, Leo Taxil, (Osmanlıca) Konstantiniyye (İst.) Hikmet Matbaası, B4, 256 s. (5616)
FARMASONLUK İNSANLlĞlN KANSERİ, Cevat Rıfat Atılhan, 216 s. (840)
FARSÇA DİLBİLGİSİ, A.Ateş, T. Yazıcı, İst 1973, B4, 160 s. (7186)
FARSNAMA OF IBNU’L-BALKHI, Londra 1921, 236 s. (414)
FASCISM AND DICTATORSHIP, François Maspere, Norfolk 1979, A4, 388 s. (5283)
FATET NE DIASPORE, R.Reka, Shkup 1991, A4, 100 s. (2834)
FATİH AŞHANESİ TEVZİNAMESİ, Süheyl Ünver, İst. 1953, B4, 56 s. (4216)
FATİH DEVRİ FIKRALARI, Süheyl Ünver, İst. 1967, A4, 55 s. (4405)
FATİH DEVRİ SONLARINDA MAHALLELERİ, ŞEHİR İSKANI VE NÜFUSU, Ekrem Hakkı Ayverdi, Ank. 1958, 88 s. (561)
FATİH DEVRİNDE KARAMAN EYALETİ VAKIFLARI FİHRİSTİ, hazırlayan Feridun Nafiz Uzluk, Ank. 1958, A3, 124 s. (1877)
FATİH DİVANI, Saffet Sıtkı, İst., A4, 88 s. (1800)
FATİH MEDRESELERİ, M.Gelman, 1943 (1266)
FATİH MEHMET II. VAKFİYELERİ, 1938, 348 s. (1288)
FATİH SULTAN MEHMED’İN ÖLÜMÜ VE HADİSELERİ ÜZERİNE BİR VESİKA, Süheyl Ünver, İst. 1952, B4, 84 s. (4363)
FATİH SULTAN MEHMET VE OKMEYDANI,Neşet Köseoğlu, İst. 1953, B4, 12 s. (3979)
FATİH VE FETİH OLAYI, L.P.Dabağyan, İst. 1976, A4, 176 s. (2728)
FATİH VE FÜTUHATI – ı (BİZANS VE KARADENİZ), İst 1953, A3, 395 s. (4777)
FATİH’İN ÇOCUKLUK DEFTERİ, Süheyl Ünver, İst. 1961, B4, 16 s. (3544)
FATİH’İN OĞLU BAYEZİD’İN SU YOLU HARİTASI DOLAYISIYLA 140 SENE ÖNCEKİ İSTANBUL, Süheyl Ünver, İst. 1945, B4, 60 s. (4362)
FATİH’İN ŞİİRLERİ, K.E.Ünal, l946 (386)
FATİHİN DONANMASI VE DENİZ SAVAŞLARI, Mirmiroğlu, İst. 1946, B4, 132 s. (3395)
FATİHİN HAYATI VE FETİH TAKVİMİ, İsmail Hami Danişmend, İstanbul’u Fetih Derneği Yayınları, İst 1953, B4, 20 s. (7207)
FATIMA ALİYYE HANIM YAHUD BİR MUHARRİRE-İ OSMANİYE’NİN NEŞETİ, Ahmed Midhat, İst. 1311, A4, 200 s. (2399)
FATİN TEZKİRESİ, TEZKİRE-İ HATİMETÜ’L-EŞAR, İst. 1271, A4, 472 s. (3809)
FATMA SULTAN, Ahmet Refik, Diken-İnci Neşriyatı, B4, 72 s. (7438)
FATMA VE SAFİYE SULTANLARIN DÜĞÜNLERİNE AİT BİR ARAŞTIRMA, Ç.Uluçya, İst. 1958, B4, 48 s. (2792)
FAUNE ET FLORE SACREES DANS LES SOCIETES ALTIQUES, Jean Paul Roux, Paris 1966, B4, 472 s. (4608)
FAUST “HAYATIN İLAVESİ”, çev.Galib Bahtiyar, (Osmanlıca), İst 1926, B4 (6394)
FAYDACILIK (UTILITARIANISM), J.S.Mill, Ankara 1946, A4, 116 s. (7351)
FAZIL’IN GALATAT DEFTERİ, Ali Himmet, Samsun 1338, A4, Osmanlıca 96 s. (5798)
FEAR AND TREMBLING, S.Kierkegaad, New York, 276 s. (1456)
FELAHA DOĞRU, Şeyh Muhsin-i Fani (Hüseyin Kazım Kadri), İst 1328-1331, B4, 52 s. (6004)
FELAKET SENELERİ, Ahmet Refik (Altınay), İst. 1916, A4, 132 s. (4077)
FELSEFE DERSLERİ, İsmail Hakkı İzmirli, İst 1330, A4, 312 s. (6904)
FELSEFE DERSLERİ, Rıza Tevfik, İst. 1330, A4, 584 s. (3929)
FELSEFE MECMUASI, Ali Fuad, Baha Tevfik, İst. 1326, sayı 1-10, A4, 240 s. (3758)
FELSEFE TARİHİ DERSLERİ, İLK VE ORTA ÇAĞ FELSEFESİ, E.V.Aster, çev. Macit Gökberk, 1943, 278 s. (147)
FELSEFE TARİHİ, cilt I, fasikül 1, Emile Brehier, İst. 1969, B4, 212 s. (7015)
FELSEFE TARİHİ, K.Vorlander, (Osm.), İst. 1928, iki cilt toplam 640 s. (2604)
FELSEFE VE İCTİMAİYYAT MECMUASI, sayı 2, Haziran 1927, yıl 1, sayı 81, B4, 160 s. (5518)
FELSEFE VE SOSYOLOJİ, Cemil Sena Ongun, İst 1943, B4, 224 s. (4778)
FELSEFE-İ İBADETGE REDDİYE, Mehmet El Sadık El Osman, Orenburg 1911, 40 s. (1203)
FELSEFE-İ MUSİKİ, Zigardelakizade, İst. 1335(1910), 32 s. (1179)
FELSEFE, İhsan Kongar, İst. 1952, B4, 130 s. (4223)
FELSEFEDE METAFOR, N.Keklik, İst. 1990, A4, 8+280 s. (2274)
FELSEFELİ DİNİ ESASLAR, Eyüp Necati, İst 1927 (Osm.), ı. kısım, A4, 328 s. (7176)
FELSEFETÜ’L-TE’VİL, Nasır Hamid Ebu Zeyd, (Arapça), Beyrut 1996, A4. (6055)
FELSEFEYE GİRİŞ, İKİNCİ KISIM, Hilmi Ziya Ülken, İst 1958, B4, 404 s. (5208)
FEMINISM/POSTMODERNISM, L.Nicolson, New York 1990, A4, 350 s. (2455)
FEN BİLİMLERİ TARİHİ VE TÜRK İSLAM ALİMLERİNİN YERİ, Lütfi Göker, Ank. 1975, 354 s. (480)
FEN EL-Şİ’R MAA TERCÜME EL-KADİME VE ŞURUH EL FARABİ VE İBN SİNA VE İBN RÜŞD, Abdurrahman El Bedevi, (Arapça), Beyrut, B4, 265 s. (2241)
FENN-İ MANTIK MİZAN ŞERH-İ MÜTERCEM-İ BÜRHAN, İsmail bin Mustafa bin Mahmud Gelenbevi, Matbaa-i Amire 1880, B4, iki cilt 462 s. (7801)
FENN-İ MANTIN MİZANU ŞERH-İ MÜTERCEM-İ BURHAN, Abdünnafi Efendi, İst. 1297, B4; cilt I, 170 s.; cilt II, 302 s. (4357)
FERAİDÜ’L LUGAT, cüz-i evvel fi’l-furuk, Beyrut 1889, B4, 536 s. (7568)
FERAİZÜ’L İSLAM, El-Mahdum Muhammed Hāşim es-Sindî, A4, 148 s. (4538)
FERHENG-İ ABADİHA VE MEKANHAYİ MEZHEBİ KİŞVER, Dr.Muhammed Hüseyin Yazdi, (Farsça), Meşhed 1347, A3, 640 s. (5508)
FERHENGNAME-İ ŞUARA, Dr. Rahim Afifi, 3 cilt, B4, Tahran 1372, 2768 s. (5629)
FETAVAYU’L-KÜBRAİ’L-FIKHİYYE, İbn Haceri’l-Mekki el Heytemi, cilt I, El Mektebeti’l-İslamiye, Arapça, A3, 284 s. (5805)
FETHİ’L-MECİD Fİ BEYANİ TUHFETİ’L-MÜRİD ALA CEVHERETİ’L-TEVHİD, Allametü’ş-Şeyh İbrahim bin Muhammed El Bacuri (vefatı 1276), Beyrut, B4, 536 s. (7510)
FETHİN 511’inci YILDÖNÜMÜ KONFERANSLARI, İst 1964, A3, 94 s. (4909)
FETHİYYETÜ’Ş-ŞERİFE (DUA KİTABI), (Arapça), A4, 21 s. (6043)
FETHÜ’L-ALİYYİ’L-HAMİD Fİ ŞERH-İ KİTAB-I MÜFİD EL MÜSTEFİD Fİ KÜFR-İ TARİKİ’T-TEVHİD, Ebu Yusuf Midhat bin el Hasan Ali Ferrac, Riyad 1428, B4, 558 s. (7462)
FETİH VE MEDENİYET, Hikmet Kıvılıcımlı, İst. 1953, A4, 32 s. (3683)
FETİHDEN ÖNCE HALİÇ SURLARI, Feridun Dirimtekin, 1956, 160 s. (109)
FETİHNAME-İ SULTAN MEHMED, müellifi Kıvamî, hazırlayan F.Babinger, İst. 1955, B4, 325 s. (2590)
FETİHTEN SONRA İSTANBUL’DA İLK HALVETİ ŞEYHLERİ, Çelebi Muhammed Cemaleddin, Sümbül Sinan ve Merkez Efendi, İst. Enstitüsü Dergisi II, 1956, 26 s. (913)
FEVAİD-İ VELEDEYN, Çörekcizçade Ahmed Nüzhet, İst 1316 (1898), B4, 132 s. (7209)
FEVAİDÜ’S-SEMİYYE Fİ-ŞERHİ’N-NAZMİ’L-MÜSEMMA Lİ’L-FERAİDİ’S-SENİYYE Fİ FURU’İ’L-FIKHİ ALA MEZHEBİ’L-İMAM EBU HANİFE, Muhammed İbn Hasan Bin Ahmed el-Kevakibi, Abdullah bin Abdurrahman El-Hambeli, Arapça, İki cüz, Mısır (Bulak) 1322, A3, 876 s. (3199)
FEYZÜ NEŞRİ’L-İNŞİRAH MİN RAVZI TAYYİ’L-İKTİRAH, Muhammed bin Tayyib el Fassi, Abdurrahman es Suyuti, Dubai 1421/2000, B4, 692 s. (5536)
FEYZÜ NEŞRİ’L – İNŞİRAH MİN RAVZU TAYYİ’L-İKTİRAH, Ebu Abdullah Muhammed bin et-Tayyib el-Fassi, Arapça, 2. cüz, B4, 1977 s. (5480)
FEYZÜ’L-NURANİ Fİ ADABÜ’L-TASAVVUF VE’L-ZİKRÜ’L-RAHMANİ, Es-Seyyid El-Şeyh Abdullah El Kadiri El Hüseyni, 3 cilt, B4, 960 s. (7813)
FEZAİLÜ’S-SAHABE, Ebu Abdurrahman Ahmed bin Şuayb en Nisai, (Arapça), Darü’l-kütubü’l-ilmiye, Beyrut, B4, 104 s. (5581)
FEZLEKE, Katip Çelebi, 2 cilt, 812 s. (402)
FIFTH COLUMN? NEW LIGHT ON THE SOVIET GERMANS AND THEIR RELATIONSHIP ON THE THIRD REICH, Colin P.Neufeld, B4, 20 s. (4273)
FIFTY LESSONS IN RUSSIAN, Nina Potapova, A4, 232 s. (1796)
FIFTY YEARS IN CONSTANTINOPLE AND RECOLLECTIONS OF ROBERT COLLEGE, C.Washburn, Boston 1909, 352 s. (1601)
FIFTY-THREE YEARS IN SYRIA, Henry Harris Jessup, Londra 1910, 2 cilt, A4, 964 s. (1692)
FİGANİ VE DİVANÇESİ, Abdülkadir Karahan, İst 1966, B4, 280 s. (5442)
FİHRİST Lİ İBNİ’N-NEDİM, 548 s. (542)
FİHRİST-İ ŞAHAN, (Osm.) Ali Osman (Çolakzade Mahmut), 96 s. (1119)
FİHRİST-İ ŞERH-İ METALİÜ’L-ENVAR, 2 cilt, A3, 251+150 s. (2487)
FIKHU’L-MÜYESSER ALA MEZHEBİ’L-İMAMÜ’L-AZAM EBİ HANİFE EN NUMAN, Kısmü’l-İbadat, cem ve telif; Şefikürrahman En-Nedvi, Karaçi 2006, (Arapça), B4, 248 s. (7340)
FIKHU’Ş-ŞERİ EL-MÜYESSER AHKAMU’S-SALAT VE’L-TAHARE, Muhammed Ali es-Sabuni, Beyrut 1998, A4, 308 s. (4305)
FIKHU’L-HANEFİ Lİ’S-SAFFI’L-EVVELİ’L-İDADİYÜ’Ş-ŞER’İ, Dr. Mustafa el Bega, Muhyiddin Mestu, Muhammed Vahid el Akkad, Suriye Arap Cumhuriyeti Evkaf Bakanlığı, 128 s. (6191)
FIKHU’L-HANEFİ Lİ’S-SAFFI’L-SALİSÜ’L-İDADİYÜ’Ş-ŞER’İ, Vehbi Süleyman Gavci, Muhyiddin Mestu, Suriye Arap Cumhuriyeti Evkaf Bakanlığı 1425/2004, Arapça, B4, 216 s. (6188)
FIKHÜ’L-MÜESSER, Nedvi, B4, 285 s. (7663)
FIKHÜ’L-MÜYESSER ALA MEZHEBİ’L-İMAM-I AZAM EBİ HANİFETİ’L-NUMAN, EL İBADAT, li’l-Şeyhi Şefikülrahman en-Nedevi, takdim El Allame Ebu’l-Hasan Ali El Haseni en-Nedvi, sahhahahu ve allaka aleyh Es-Seyyid Abdülmacid El Gavri, Şam-Beyrut, B4, 275 s. (7500)
FİKİRLER (İzmir, Mecmua), 1(1 Temmuz 927) – 30 (30 Teşrin-i 928), B4 (3011)
FİKR EL AHLAKİ EL ARABİ, METİNLER (Arapca); cilt I, EL FUKEHA VE EL MÜTEKELLİMUN, Beyrut 1978, 210 s.; cilt II, EL FELASİFET EL HULKİYYUN, Beyrut 1979, 233 s. (1939)
FİKR EL FELSEFİ Fİ MİET SENE, B4, (Arapça), Beyrut 1962, 448 s. (2237)
FİKRİ VE SINAİ HAKLAR, E.Hirş, Ankara 1948, B4, 306 s. (2453)
FİKRÜ’L-SİYASİ, İbrahim el-Buyumi Ganem, Arapça, 1992, A4, 320 s. (2614)
FİLİSTİN CEPHESİNDE YAHUDİ CASUSLAR, İst 1947, A4, 64 s. (7122)
FİLİSTİN FİLİSTİN-YAHUDİ AJANSl, 224 s. (1069)
FİLİSTİN ULUSAL KURTULUŞ HAREKETİ (FATEH), 24 s. (1066)
FİLİSTİN VE ŞARKÜ’L-ÜRDÜN, Celal Tevfik Karasaban, İst 1942, B4, 1. cilt 266 s.; 2.clit 264 s. (6600)
FILM OF LAUREL AND HARDY, William K. Everson, New York 1976, A3, 224 s. (7106)
FİLOZOFLARA GÖRE FELSEFE, H.R.Atademir, Konya 1947, A4, 232 s. (2709)
FINANCIAL AND ADMINISTRATIVE ORGANIZATION AND DEVELOPMENT OF OTTOMAN EGYPT l5l7-1798, S.J.Shaw, l962, 288 s. (850)
FINDIK KONGRESİNE RAPOR, 1935 – 1955, Kemal Peker, İst 1956, B4, 48 s. (4784)
FINDIK, Kemal Peker, Giresun 1947, A4, 242 s. (3476)
FINNISH FOR FOREIGNERS Maijin-Hellikki aaltio, Helsinki 1964, A4, 318 s. (6958)
FINNISH-ENGLISH GENERAL DICTIONARY, Helsinki 1984, A4, 1472 s. (6951)
FIRDAVSU’L-HIKMET OF PARADISE OF WISDOM OF ALİ B.RABBAN AL TABARI, edited by M.Z.Sıddıqi, Berlin 1928, B4, 640 s. (6586)
FIRST CRUSADE, S.Runciman, New York 1980, A4, 220 s. (2467)
FIRSTENTUM MENTESCHE, PauI Wittek, İst. 1934, 212 s. (122)
FIVE STAGES OF GREEK RELIGION, Gilbert Murray, Oxford 1925, A4, 267 s. (1970)
FİZYONOMİ, İLM-İ SİMA, İskender Fahreddin, İst. 1933, A4, 352 s. (3553)
FLSEFE-İ İSLAMİYYE TARİHİ, İzmirli İsmail Hakkı, İst 1337, 76 s. (5528)
FOLK MUSICAL INSTRUMENTS OF TURKEY, Laurence Dicken, 1975, (B4), 726 s. (51)
FOLKLOR DERLEMELERİ, İLBEYLİ TÜRKMENLERİ ARASINDA, Ö.Özbaş, Gaziantep 1939, A4, 90 s. (2157)
FOLKTALE AND HERO-TALE MOTIFS IN THE ODES OF PINDAR, Mary A. Grant, Kansas 1967, A4, 200 s. (5853)
FONDI ROSSİYSKKOGO GOSUDARTSVENNOGO VOYENNO İSTORİÇESKOGO ARHİVA, Moskova 2001, A4, 640 s. (4066)
FOOD AND INFLATION IN THE MIDDLE EAST 1940-45, e.m.h.Lloyd, A4, 390 s. (4512)
FOOD IN ANTIQUITY, P.Brothweel, Londra 1969, 248 s. (1527)
FOR A CRITIQUE OF THE POLITICAL ECONOMY OF THE SIGN, Jean Baudrillard, Pelaspores 1981, A4, 220 s. (1812)
FOREIGN CLIENTELAE, E.Badion, Oxford, A4, 276 s. (4742)
FOREIGN CREDITS, Archibald J.Wolfe, Washington 1913, A4, 421 s. (4262)
FOREIGN INVESTMENT AND ECONOMIC DEVELOPMENT IN CHINA 1840 – 1937, Chi – Ming Hou, USA 1963, A4, 316 s. (7298)
FOREIGN RELATIONS OF TURKEY 1481-1512, S.N.Fisher, Urbana 1948, A4, 128 s. (3477)
FOREIGN VOCABULARY OF THE QURAN. Arthur Jeffery, 1938, 332 s. (650)
FORERUNNER HIS PARABLES AND POEM, Kahlil Gibran, Londra 1963, A4, 64 s. (4882)
FORERUNNER OF DARWIN 1745 – 1859, 1954, Londra, A4, 492 s. (7682)
FORGOTTEN EMPIRE (Vijayanagar), Robert Sewell, Shannon 1972, A4, 453 s. (4244)
FORM AND GOOD IN PLATO’S ELEATIC DIALOGUES, K.Dorter, Londra 1994, A4, 268 s. (2563)
FORMALE UND TRANSZENDENTALE LOGIK, Edmund Husserl, Den Haag 1974, A4, 560 s. (5711)
FORMATION OF THE MODERN STATE, Rıfat Al-Aboul-haj, New York 1991, 176 s. (1375)
FORMATION OF THE STATE, Lawrence Krader, New York 1968, A4, 132 s. (5881)
FORSCHUNGEN UDER DIE KURDEN UND DIE IRANISCHEN NORDCHAALDAKR, Peter Lerch, Petersburg 1857-58, A3, iki cilt toplam 386 s. (6978)
FORTIFICATIONS AND DEFENSE OF CONSTANTINOPLE, Bryon C.P.Tsangadas, New York 1980, A4, 16+336 s. (2324)
FORTY YEARS IN CONSTANTINOPLE, Edwin Pears, Londra 1916, A4, (6631)
FORTY YEARS IN CONSTANTINOPLE, THE RECOLLECTIONS OF SIR EDWIN PEARS 1873-1915 WITH 16 ILLUSTRATIONS, Londra 1916, A4, 424 s. (7523)
FORTY YEARS IN THE TURKISH EMPIRE, W.Goodel, New York 1883, A4, 515 s. (1691)
FORTY-ONE YEARS IN INDIA, Londra 1905, A4, 678 s. (3451)
FOUCAULT, A CRITICAL READER, D.Couzens Hoy, Londra 1986, A4, 254 s. (2147)
FOUNDATI0NS OF TURKISH NATIONALISM, Uriel Heyd, 1950, l76 s. (1430)
FOUNDATIONS OF BIOLOGY, Felix Mainx, Chicago 1965, A4, 196 s. (5328)
FOUNDER OF MODERN EGYPT – A STUDY OF MUHAMMAD ALI, Henry Dodwell, Londra 1931, A4,  (7011)
FOUR ESSAYS ON LIBERTY, Londra 1969, 285 s. (1584)
FOURTEEN BYZANTINE, Michael Psellus, Londra 1966, A4, 400 s. (5672)
FRAGMENT ON GOVERNMENT, ed.C.H.Wilson, Oxford 1948, A4, 456 s. (4716)
FRAGMENT ON GOVERNMENT, Jeremy Bentham, Cambridge 1988, A4, 154 s. (5133)
FRAGMENTE DER VORSOKRATIKER, Hermann Diel, Berlin 1922, A4, I-II, 970 s. (2015)
FRAGMENTİ UYGURSKAY VERSİİ BİOGRAFİ SYUAN-TSZANA, L.Yu Tuguşevoy, Moskova 1980, 170 s. (2668)
FRAGMENTS ON ETHICAL SUBJECTS, g. Grote, Londra 1876, A4, 244 s. (2559)
FRANSA, MISIR VE OSMANLI İMPARATORLUĞU, E.Z.Karal, İst. 1938,232 s. (436)
FRANSA’DA ARİ DİLLERE TAKADDÜM ETMİŞ OLAN LEHÇENİN TURANİ MENŞEİ, Leon Kahön, terc.Ruşen Eşref, İst. 1930, A4, 36 s. (1985)
FRANSIZ İMPARATORİÇESİ ÖJENİ VE ABDÜLAZİZ, Ayhan (Arif Oruç), İst 1927, (Osmanlıca), 96 s. (6925)
FRANSIZ MÜVERRİHLERİ VE ALMAN MÜVERRİHLERİ, Ahmet Refik, M.Lavisse, 1932, 56 s. (245)
FREEDOM AND CIVILIZATION, Bronislaw Malinowski, Londra 1947, A4, 356 s. (5869)
FREGE’S THEORY OF JUDGEMENT, David Bell, Oxford 1979, A4, 180 s. (5190)
FRENCH FOR READING, K.C. Sandberg – E.C.Tatham, New Jersey 1968, A4, 546 s. (5846)
FRENCH HISTORICAL METHOD – THE ANNALES PARADIGM, Fernand Braudel, Londra 1976, A4, 264 s. (4703)
FRENCH IMPERIALISM IN THE MIDDLE EAST, William D.Shorrok, 1975, A4, 216 s. (2020)
FRENCH JEWS, TURKISH JEWS, A.Rodrigue, Indiana Universty Press, 1990, A4, 235 s. (2329)
FRENCH WITHOUT TOIL, A.Cherel, 1940, 520 s. (1309)
FRENK MUKALLİTLİGİ ve ŞAPKA, İski1ipli Atıf Hoca, 1340, (1007)
FRIEDRICH NIETZSCHE DIE GEBURT DER TRAGODIA UNZEITGEMABE BETRACHTUNGEN , (I-V, NACHGELASSENE SCHRIFTEN 1870-1873) New York 1988, A4, 925 s. (2734)
FROM ALPHA TO OMEGA, A.H.Groten, St.Olaf College, Amerika 1995, A4, 540 s. (2720)
FROM BERLIN TO BAGDAD, G.A.Schreiner, Londra 1918, A4, 371+4 s. (2316)
FROM FRONTIER TO EMPIRE, THE CONCEPT OF THE FRONTIER IN RUSSIA, SIXTEENTH – EIGHTENNTH CENTURIES, Michael Khodarhovsky, A4, 17 s. (4165)
FROM HEGEL TO MARX, Sidney Hook, Michigan 1962, A4, 348 s. (5426)
FROM HEGEL TO NIETZCHE, Karl Löwith, Zürih 1964 (4399)
FROM MARX TO HEGEL, George Lichtheim, Londra 1971, A4, 256 s. (5427)
FROM MAX WEBER; ESSAYS IN SOCIOLOGY, H.H.Gerth, C.Wright Mills, Londra 1948, A4, 505 s. (1804)
FROM OUCLID TO EDDINGTON, S.Edmund Whittaker, New York 1958, A4, 224 s. (3980)
FROM PAGAN MUSLIMS TO BAPTIZED COMMUNISTS: RELIGIOUS, Paul W.Werth, 2000, A4, 32 s. (4859)
FROM RELIGION TO PHILOSOPHY, M.Cornford, New York 1957, A4, 293 s. (1863)
FROM THE CLOSED WORLD TO THE INFINITE UNIVERSE, Alexandre Koyre, New York 1957, A4, 320 s. (2091)
FROM THE GULF TO ARARAT, G.E. Hubbard, New York 1917, A3, 344 s. (6976)
FRUHOSMANISCHEN JAHRBUCHER DES URUDSCH, Franz Babinger, 1926, 180 s. (193)
FRÜHE SCHRIFTEN, Martin Heidegger, Frankfurt 1972, A4, 400 s. (5658)
FUAD KÖPRÜLÜ ARMAĞANI, DTCF, İst. 1953, 658 s. (41)
FUKAHA-I HİND, A4, I.cilt 368 s., II.cilt 428 s. (4500)
FULL AND PLENTY, Maura Laverty, 1960, A4, 512 s. (1695)
FULL EMPLOYMENT IN A FREE SOCIETY, William H. Beveridge, Londra 1945, A4, 420 s. (6759)
FUNCTION OF REASON, Alfred North Whitehead, Boston 1929, A4, 96 s. (7691)
FUNDAMENTAL LEGAL CONCEPTIONS, Wesley N. Hohfeld, Yale 1934, B4, 428 s. (5254)
FUNDAMENTALBETRACHTUNG DER PHANOMENELOGIE, Karl Schuhmann, Den Haag 1971, A4, 232 s. (5704)
FURS-İ KADİMDE BİR FACİA, tiyatro, Ahmed Mithad, İst. 1301, 44 s. (1884)
FURUK Fİ’L-LUGA, Ebu Hilal el Askeri, Beyrut 1403/1983, B4, 312 s. (5524)
FUTURE OF RUSSIA IN ASIA, Arminius Vambery, A4, 16 s. (4153)
FUTUWWA TRADITIONS IN THE OTTOMAN EMPIRE, AKDIS, BEKTASHI DERVISHES AND CRAFTSMEN, G.G.Arnakis, 20 s. (1149)
FUYUZAT, sayı 1-2, B4 (2256)
FUZULİ TÜRKÇE DİVANI, Ankara 1958, B4, 596 s. (5443)
FUZULİ, DİVAN-I FARSİ, haz. H.Mazıoğlu,Ankara 1962, A4, 712+64 s. (2392)
FUZULİ, MATLAU’-İTİKAD Fİ MARİFETİ’L-MABDA’İ VA’L-MAAD, Ankara 1962, B4, 204 s. (7156)
FUZULİ’NİN İCMAL-İ AŞK KİTABININ TERCÜMESİ, Ata Terzibaşı, Kerkük 1427, A4, 96 s.(6480)
FÜNUN VE SANAYİ, (mecmua), sahibi ve müdir-i mesulü Mısırlı Mehmed Safa, 1-29 (11 Nisan 1326-11 Teşrin-i sani 1326), A3 (3262)
FÜNUN-I NEFİSE TARİHİ MEDHALİ, Sakızlı Ohannes, Karabet Mat. İst 1308, (Osm.), A4, 192 s. (7146)
FÜNUNU’L-EDEBE’Ş-ŞA’Bİ ET-TÜRKMANİ, İbrahim El-Dakuki, Bağdad 1962, A4, 176 s. (7763)
FÜTUHATU’L-VEHBİYYE Bİ-ŞERHİ’L-ERBAİNE HADİSEN EN NEVEVİYYE ve EL MECALİSÜ’S-SENİYYE Fİ KELAMİ ALA’T-ERBAİNE NEVEVİYYE, İmam Nevevi, İbrahim bin Mer’i bin Atiyye, Ahmed bin eş-Şeyh el-Hicazi, Arapça, Mısır 1374 (1955), A3, 296 s. (3194)
FÜTUHATÜ’L-İLAHİYYE Fİ ŞERHİ’L-MEBAHİSİ’L-ASLİYYE, Ahmed bin Muhammed bin el Haseni, Darü’l-kütubü’l-ilmiye, Beyrut 1420/2000, B4, 304 s. (5580)
FÜTUHATÜ’L-MEKKİYE, Muhyiddin-i Arabi, tahkik Dr. Osman Yahya, 2 cilt, Halep 1993, B4, 1044 s. (3818)
FÜYUZAT-I İLAHİYYE VE ENVAR-I NEBEVİYYE, Faz Alevi Paşada, İst 1983, A4, 64 s. (7678)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder